Hoppa till innehåll

Utbildning och forskning inom arbetsterapi

Förbundets ställningstaganden kring utbildning och forskning inom arbetsterapi, beslutade av fullmäktige 2012.

FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället. Under senare år har antalet arbetsterapeuter med magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen ökat på ett mycket positivt sätt. Även antalet specialister i arbetsterapi har ökat. Det sker också ständigt andra förändringar i omvärlden, exempelvis nya organisationsförändringar inom högskolan. Det är därför av vikt att FSA följer de förändringar som sker och kontinuerligt förtydligar sin syn på utbildning till arbetsterapeut och forskning inom arbetsterapi.

Kunskapsproduktionen i ämnet arbetsterapi har växt såväl teoretiskt som praktiskt. Detta har medfört att arbetsterapeutens kompetens idag omfattar större bredd och djup än tidigare och med en högre grad av evidens för de arbetsterapeutiska insatserna. Arbetsterapeutisk kunskap och kompetens kring samspelet mellan person-miljö-aktivitet och hälsa är idag omfattande. Kompetensen utvidgas också i relation till kunskapstillväxten inom andra områden som medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. All denna kunskapstillväxt påverkar utbildningens och forskningens innehåll och organisation.

Läs hela ställningstagandena under relaterade dokument.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.