Hoppa till innehåll

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

Förbundets ställningstaganden om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet beslutade av fullmäktige 2012.

Sveriges Arbetsterapeuter har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets ställningstaganden för ett arbetsliv som är öppet för alla.

Förbundets utgångspunkt är att lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet bidrar till en ökad kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten. Lika rättigheter och möjligheter handlar om att tillvarata kompetenser och skapa goda arbetsförhållanden, vilket i förlängningen bidrar till att förhållningssättet mot patienter/klienter förbättras.

Förbundet menar att vi bäst uppnår lika rättigheter och möjligheter genom ett normkritiskt förhållningssätt där varje arbetsplats betraktas med normkritiska ögon. Ett arbetsliv som är öppet för alla ska även inkludera de grupper som står längst ifrån normen. Då normer skapas och återskapas hela tiden, kan bara förändringsarbetet bli framgångsrikt och bestående om det integreras i samtliga nivåer på arbetsplatsen. Förändringsarbetet måste omfatta allt från arbetsmiljö till rekrytering och få en naturlig plats i alla partsgemensamma sammanhang, så som arbetsplatsträffar och i lönerevisionen.

Förbundets företrädare, både lokalt och centralt, har ett ansvar att aktivt verka för ett mer inkluderande arbetsliv och tillsammans med arbetsgivaren arbeta förebyggande mot diskriminering.

En förutsättning för ett arbetsliv som är öppet för alla är även att våra medlemmar, oavsett bakgrund och erfarenheter, ska känna sig välkomna och aktivt kunna delta i det fackliga arbetet. Det betyder att ett förändringsarbete även måste ske internt inom vår organisation.

Läs hela ställningstagandena under relaterade dokument.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.