Hoppa till innehåll

Ett hållbart arbetsliv

Det här ställningstagandet syftar till att stimulera diskussion på arbetsplatser där legitimerade arbetsterapeuter är verksamma.

För att kunna hjälpa andra måste vi själva må bra.

Arbetsterapeuter går varje dag till jobbet med målet att förbättra människors liv. Oavsett vilken sorts problematik eller nedsättning som hindrar någon i vardagen kan arbetsterapeutisk kompetens vara den nyckel som öppnar dörrar och lyckas vända livet i rätt riktning. 

Under en längre period har sjukskrivningarna ökat på svensk arbetsmarknad. Ohälsan har visat sig förekomma i särskilt stor utsträckning inom den offentliga sektorn och särskilt drabba kvinnor. Arbetsterapeuterna har viktig kompetens att bidra med för att vända utvecklingen. Samtidigt tillhör många arbetsterapeuter själva den riskgrupp som kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn är en del av.

En frisk arbetsplats ger bättre förutsättningar för såväl medarbetare som verksamhet. För att kunna arbeta framgångsrikt med att förändra människors liv till det bättre krävs en arbetsmiljö som främjar god hälsa och välmående. Sveriges Arbetsterapeuter vill bidra till en konstruktiv och framåtsyftande dialog om arbetsmiljö på arbetsplatser samt underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor för fackligt engagerade, medlemmar och arbetsgivare runt om i Sverige.

Ansvarig för sida:

Pontus Wikholm 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.