Hoppa till innehåll

Remissvar | Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:68

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian "Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre", Ds 2017:68. I promemorian föreslås bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig positiva till utredningens förslag och tycker att det är mycket positivt att man ger möjlighet för hemsjukvård för denna boendeform.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:68. I promemorian föreslås bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare.  Vidare föreslås att socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden. Regeringen bedömer att bostadsanpassningsbidrag även fortsättningsvis bör kunna lämnas för åtgärder i mellanboenden

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig positiva till utredningens förslag och tycker att det är mycket positivt att man ger möjlighet för hemsjukvård för denna boendeform. Arbetsterapeuterna möter i sitt dagliga arbete många personer som lever ensamma och som känner sig allt mer otrygga när hälsan blir sämre och sociala stödet minskar då vännerna dör bort. Många av dessa är kvinnor och änkor och vi ser att denna boendeform kan bidra till en bättre hälsa.

Vi anser vidare också att det är positivt att regeringen föreslår att man ska kunna få bostadsanpassning i denna boendeform det är viktigt för att man ska kunna bo kvar även om man har funktionella begränsningar. Arbetsterapeutisk forskning visar att tillgänglighet och användbarhet i bostaden är mycket viktiga faktorer för hälsa när man åldras.

Sveriges Arbetsterapeuter
Ida Kåhlin
Ordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Bitr. kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-23

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.