Hoppa till innehåll

2018

2018-02-23 Remissvar | Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:68

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian "Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre", Ds 2017:68. I promemorian föreslås bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig positiva till utredningens förslag och tycker att det är mycket positivt att man ger möjlighet för hemsjukvård för denna boendeform.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.