Hoppa till innehåll

Remissvar | Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort positiva till de förslag som utredningen lägger fram. Vi anser att dessa kan bidra till att skapa förutsättningar för tydligare karriärvägar samt rimligare villkor för unga forskare på universitet och högskolor. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av det betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort positiva till de förslag som utredningen lägger fram. Vi anser att dessa kan bidra till att skapa förutsättningar för tydligare karriärvägar samt rimligare villkor för unga forskare på universitet och högskolor.

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslaget att ta bort utbildningsbidrag och stipendier för doktorander. Utifrån ett fackligt perspektiv är det självklart att alla som arbetar vid ett lärosäte också är anställda av lärosätet.

Sveriges Arbetsterapeuter anser vidare att det är positivt att biträdande lektoraten ökar. Vi vill dock påpeka att utredningen inte belyser fördelningen mellan forskningstid och lärartid. Sveriges Arbetsterapeuter anser en sådan tjänst måste vara förknippad med en garanterad andel forskningstid. Forskningstiden för de biträdande lektoraten ska finansieras av universiteten och inte via stipendier. Vår bedömning är att dessa tjänster ökar mobiliteten vilket är gynnsamt för såväl forskningen som grundutbildningen.


Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-09-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.