Hoppa till innehåll

Remissvar | Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslagen i promemorian. Förslagen innebär bland annat att hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av det promemorian Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 utarbetad av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet.

Arbetsgruppen har haft i uppgift att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete. I promemorian föreslås:

• Hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder.
• Försäkrad med aktivitetsersättning under minst ett år ska ges möjlighet att studera med bibehållen ersättning under högst sex månader.
• Försäkrad med sjukersättning under minst ett år som vill pröva att arbeta med vilande ersättning kan få belopp motsvarande 25 procent av sjukersättningen varje månad under en 24 månaders period, istället för 12 månader enligt gällande regler.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslagen i promemorian.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-09-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.