Hoppa till innehåll

Remissvar | För kvalitet - Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17

FSA tillstyrker utredningens förslag i stort, men anser att Försäkringskassan utöver samråd med Socialstyrelsen även ska samråda med berörda professionsorganisationer när metoder ska utarbetas.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17 av FörMed-utredningen.

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

FSA tillstyrker utredningens förslag i stort, men vill samtidigt lämna följande synpunkter/förtydliganden

9.7 Metoder

Utredningen föreslår att metoder ska utarbetas i samråd med Socialstyrelsen och i samråd med landstingen. FSA anser att Försäkringskassan även ska samråda med berörda professionsorganisationer, samt även funktionshinders- och patientorganisationer.

9.12 Ersättning till landstingen

FSA ställer sig bakom förslaget att det är regeringen som ska meddela föreskrifter om ersättningen. FSA anser att detta är en förutsättning för att inte utredningarna ska ske på bekostnad av hälso- och sjukvårdens huvuduppdrag.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2015-06-29

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.