Hoppa till innehåll

Remissvar | Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har tagit del av Socialstyrelsens remissversion av målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. FSA anser att man valt att ha en sträng syn på begreppet evidens, krav på studierna bevisvärde och evidensstyrka är mycket högt satta vilket lett till att rehabiliteringsperspektivet helt utelämnats.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har tagit del av Socialstyrelsens remissversion av målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar.

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, drygt 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapetuerns yrkesmässiga och fackliga intressen. Ett flertal av våra medlemmar arbetar inom området rörelseorganens sjukdomar antingen inom sluten hälso- och sjukvård eller inom primärvården.

Vi har med en viss förvåning uppmärksammat att man i arbetet med riktlinjerna valt att ha en sträng syn på begreppet evidens, krav på studierna bevisvärde och evidensstyrka är mycket högt satt och resultatet har blivit att rehabiliteringsperspektivet helt utelämnat, vilket vi tycker är otroligt beklagligt.
Riktlinjerna återspeglar enbart en botande syn och många sjukdomar inom området kan inte botas däremot kan rehabilitering medföra att man kan få en fungerande vardag och höjd livskvalitet.

Många yrkesgruppers insatser har inte beaktas i riktlinjearbetet då den stränga synen på evidens medfört att de forskningsresultat som finns inte uppfyller kraven på evidens men studiernas kunskapsgenerering är ändå viktiga delar av dagens praxisarbete. En fråga som uppstår är om detta höga krav på evidens är till gagn för patienterna.  Många av dagens rehabiliterande insatserna kan vidare inte beforskas på ett sätt så de kan nå de höga krav på evidens som ställts i denna remissversion om målnivåer för rörelseorganens sjukdomar.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2015-05-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.