Hoppa till innehåll

Remissvar | Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I promemorian lämnas förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagog-examen (1993:100). Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I promemorian lämnas förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagog-examen (1993:100). Syftet med ändringarna är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger har en fördjupad och breddad kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter delar uppfattningen att både speciallärare och specialpedagoger bör få en fördjupad och breddad kunskap och kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, och vi ställer oss därför bakom förslag till ändringar i examensbeskrivningarna.

Sveriges Arbetsterapeuter menar dock att fler kompetenser behöver samverka för att möta elevernas behov. Mot denna bakgrund anser Sveriges Arbetsterapeuter att arbetsterapeuter är nödvändiga i elevhälsan för att vi ska nå en likvärdig skola där elever får det stöd de behöver.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2017-10-20

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.