Hoppa till innehåll

Remissvar | Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56. I promemorian läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. Sveriges Arbetsterapeuter är positiva till förslagen, men anser att det är väsentligt att eventuella ökade kostnader inte får gå ut över andra legitimationsyrken. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56. I promemorian läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. De övergripande förslagen är att:


• införa en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård som ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid specialisering för alla läkare oavsett från vilket land man har sin läkarexamen
• introduktionen ska benämnas bastjänstgöring och utformas som en fristående första del i läkarnas specialiseringstjänstgöring
• bastjänstgöringen, i likhet med den övriga specialiseringstjänstgöringen, ska utformas som en målstyrd utbildning där kompetensen tillgodogörs genom främst klinisk tjänstgöring.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslagen som förs fram i promemorian, men vill samtidigt påpeka att det är väsentligt att eventuella ökade kostnader inte får gå ut över andra legitimationsyrken, exempelvis vad gäller handledning och handläggningskostnader.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Bitr. kanslichef


Uppdaterad: 2018-02-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.