Hoppa till innehåll

Från frånvaro till närvaro – Hur får vi en likvärdig skola för alla elever?

Sveriges Arbetsterapeuter är på plats i Almedalen. Vi arrangerar ett seminarium tillsammans med Attention samt Autism & Aspergerförbundet.

Funktionsnedsättning utgör en riskfaktor för skolfrånvaro. Skolinspektionen har i anmälningsärenden som rör omfattande frånvaro uppmärksammat en överrepresentation av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Enligt många elever och föräldrar beror det på bristande anpassning av undervisningen och skolsituationen. Och många lärare och specialpedagoger upplever dessutom att de har för dåliga kunskaper om NPF.

Hur får vi en likvärdig skola där alla elever oavsett funktionsvariation får sin rätt till utbildning tillgodosedd? På vilket sätt kan kognitivt stöd och anpassningar i miljön göra skillnad? Behöver elevhälsan stärkas med fler professioner? Kan vi få fler elever att närvara i skolan och uppnå kunskapsmålen om vi ser till att skolan har både rätt kompetens och hjälpmedel?


Medverkande:

  • Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
  • Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
  • Erica Andrén, Förste vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Julia Lindh, Förbundsordförande, Sveriges Elevråd SVEA
  • Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Attention
  • Agneta Söder, Ombudsman skola/utbildning Autism- och Aspergerförbundet
  • Mikaela Munkholm, Universitetslektor, Linköpings universitet
  • Moderator: Kristina Alexanderson

Arrangör:
Sveriges Arbetsterapeuter, Attention, Autism- och Aspergerförbundet

Dag:
Tisdag den 4 juli 2017 kl. 17:00 - 18:00

Plats:
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen. Hitta hit

Platsbeskrivning:
Ideella trädgården

Stanna gärna på det efterföljande minglet med start klockan 18:00. Anmäl dig till minglet här.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Telefonnummer: 08-507 488 62 Uppdaterad: 2017-05-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.