Hoppa till innehåll

Våra medlemmar - statistik

Så gott som alla Sveriges arbetsterapeuter är medlemmar i vårt förbund. Vi har cirka 10 000 medlemmar, av dessa är nästan 1 000 studenter. 94 % är kvinnor och 6 % män. Det är glädjande att bland studentmedlemmarna ökar andelen män, de utgör nu 14 %. Cirka 8 500 medlemmar är yrkesverksamma.

De yrkesverksamma medlemmarna arbetar inom följande verksamhetsområden

 • Arbetsrehabilitering: 6 %
 • Barnhabilitering: 5 %
 • Hjälpmedelsverksamhet: 4 %
 • Funktionshinderomsorg: 6 %
 • Företagshälsovård: < 0,5 %
 • Kommunal äldreomsorg: 26 %
 • Kriminalvård: < 0,5 %
 • Länssjukvård: 12 %
 • Marknadsföring/försäljning: < 0,5 %
 • Psykiatri: 7%
 • Regionssjukvård: 6 %
 • Primärvård: 11 %
 • Syncentral: 1 %
 • Undervisning/pedagogiskt arbete: 2 %
 • Vuxenhabilitering: 4 %
 • Övrigt: 10 %

Arbetsmarknadssektorer

 • Privat: 11 %
 • Stat: 6 %
 • Primärkommunal: 42 %
 • Landstingskommunal: 40 %
 • Egna företagare: 1 %

 Yrkesverksamma medlemmar fördelade per krets 

 • Blekinge: 1,5 % 
 • Dalarna: 3,1 % 
 • Fyrbodalskretsen: 3,4 %
 • Gotland: 0,6 % 
 • Gävleborg: 2,7 % 
 • Göteborg: 7,9 % 
 • Halland: 2,6 % 
 • Jämtland: 1,4 % 
 • Jönköping: 5,7 % 
 • Kalmar: 2,3 % 
 • Kronoberg: 2,1 % 
 • Norrbotten: 4,1 % 
 • Skaraborg: 3,0 % 
 • Södra Älvsborg: 3,3 % 
 • Skånekretsen: 11,9% 
 • Stockholm: 15,1 % 
 • Södermanland: 2,9 % 
 • Uppsala: 3,2 % 
 • Värmland: 2,6 % 
 • Västerbotten: 4,6 % 
 • Västernorrland: 2,6 % 
 • Västmanland: 2,7 % 
 • Örebro: 4,8 % 
 • Östergötland: 6,1 % 

Medlemmar fördelade efter ålder

 •  -25 år:        (2 %)
 • 26-30år:     (9 %)
 • 31-35 år:  (11 %)
 • 36-40år:   (12 %)
 • 41-45 år:  (14 %)
 • 46-50år:   (14 %)
 • 51-55 år:  (13 %)
 • 56-60år:   (13 %)
 • 61-65 år:  (11 %)
 • 66-70 år:  (1 %)

Ansvarig för sida:

Ulrika Larsson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2018-01-31

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.