Hoppa till innehåll

Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefond

Ansökningstiden för att söka 2018 års stipendier har passerat, sista ansökningsdag var den 31 oktober 2018.

Du som har sökt stipendium får besked per post i slutet av december.

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier delas ut till såväl utvecklings- som forsknings- och utbildningsprojekt som bidrar till utvecklingen av arbetsterapi.

Vem kan söka stipendier?

Stipendierna kan sökas av alla arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter, Vem kan bli medlem.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.

Ledamöter i stipendiefondens styrelse:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Margret Buchholz
  • Ann-Helen Patomella
  • Marianne Sirkka

Stipendiater 2018

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier har sökts för 12 projekt. Den sammanlagda summan som sökts var 607 014 kronor. Stipendiefondens styrelse sammanträdde den 12 december 2018 och delade då ut 160 000 kronor till följande projekt:

• 60 000 kr till Marianne Granbom för projektet:
Att leva och åldras i socialt utsatta områden - en pilotstudie.

• 40 000 kr till Martha Gustavsson för projektet:
Erfarenheter av en personcentrerad, aktivitetsbaserad intervention som understödjs med en mobiltelefon eller surfplatta för personer med stroke.

• 33 000 kr till Maria Bergström för projektet:
Delaktighet i vardagen och närståendes betydelse - erfarenheter från personer med reumatoid artrit och deras närstående 10 år efter sjukdomsdebut.

• 27 000 kr till Anna-Lena Sturesson Marklund för projektet:
Upplevelsen av vardagsaktiviteter hos personer med Systemisk Lupus Erythematosus med neuropsykiatriska symtom.

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2018-12-21

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.