Hoppa till innehåll

Arbetslivsstrategiska rådet

Arbetslivsstrategiska rådet är förbundsstyrelsens beredningsgrupp i löne- och anställningsfrågor. Utskottet består av ledamöter i förbundsstyrelsen samt förbundets kanslichef. Förbundets centrala ombudsman deltar även aktivt i rådet. I vissa angelägna frågor kan extern expertis anlitas.

Rådets uppgift

  • bereda de frågor förbundsstyrelsen särskilt överlämnat till rådet
  • följa den lönepolitiska utvecklingen och samhällsdebatten om arbetslivsfrågor och om det finns behov ge förslag till initiativ eller agerande från förbundets sida avseende löner, pensioner och allmänna villkor i anställningen. Detta gäller även områden som berör t ex arbetsorganisation, kompetensutvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö- och diskrimineringsfrågor.
  • beakta att förbundets medlemmar arbetar inom samtliga arbetsmarknadssektorer
  • lyfta frågor som lokal organisation påbjuder
  • vara referensgrupp till förbundsstyrelse och kansli avseende strategiska utbildnings- och informationsinsatser till kretsarna/lokala företrädare 
  • kontinuerligt rapportera om sitt arbete till förbundsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Maria Sjöberg

maria.s.sjoberg@norrbotten.se

Anna Ström

anna.strom@arbetsterapeuterna.se

Anders Sundin

anders.sundin@skane.se

Gabriel Walter

gabriel.walter@ltkalmar.se

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Nacka

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2019-01-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.