Hoppa till innehåll

Specialistrådet

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd godkänner individuella utbildningsplaner för specialistutbildningen, beslutar om eventuell ekvivalering, ansvarar för planering och genomförande av den obligatoriska professionskursen i specialistutbildning samt utfärdar specialistbehörighet.

Befogenheter

Specialistrådet är förbundets organ för godkännande av den individuella utbildningsplanen till specialistutbildning och för utfärdande av specialistbehörighet till den arbetsterapeut som genomfört de kurser som ingår i den individuella utbildningsplanen. Beslut av specialistrådet kan överklagas till förbundsstyrelsen.

Sammansättning

Specialistrådet består av ordförande och sex ytterligare ledamöter. Dessa väljs av förbundsstyrelsen. Rådets ledamöter bör representera varje specialistområde. Inledningsvis ska ledamöterna så långt det är möjligt vara disputerade och ha en klinisk anknytning.

Arbetsformer

Specialistrådets befogenheter

  • Vägleda den sökande angående utformningen av den individuella utbildningsplanen.
  • Besluta om eventuell ekvivalering.
  • Godkänna specialistansökan och tillika den individuella utbildningsplanen för specialistutbildningen.
  • Ansvara för planering och genomförande av den obligatoriska professionskursen i specialistutbildningen.
  • Besluta om och utfärda specialistbehörighet.

Läs mer om specialistutbildningen.

Kontaktuppgifter

Sofi Fristedt

Ordförande
sofi.fristedt@ju.se
036-101269 (arbete)

Margret Buchholz

Ledamot

Erika Högstedt

Ledamot

Inger Jansson

Ledamot
inger.jansson@ju.se
jansson-inger@live.se
0734-131618

Eva Lindqvist

Ledamot
eva.lindqvist@nestorfou.se
076-1159990

Ingeborg Nilsson

Ledamot

Lisbeth Nilsson

Ledamot
lisbeth.nilsson@med.lu.se
070-5838596

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2019-01-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.