Hoppa till innehåll

Etiska rådet

Vi i Etiska rådet ska stödja Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, hålla oss informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulera till aktiv debatt.

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan du också finna stöd i den Etiska koden för arbetsterapeuter och exempelsamlingen som rådet har ansvar för att uppdatera. Där finns en modell för etisk analys som kan ge vägledning och stöd för reflektion när det gäller etiska dilemman. Rådet har också möjlighet att via förbundsstyrelsen lägga förslag till fullmäktige i etiska frågor.

Till rådet kan du vända dig

  • För att söka vägledning i etiska dilemman som rör arbetsterapeutisk verksamhet.
  • Om du behöver idéer eller stöd till utbildning eller diskussion i etiska frågor.  
  • Om du har förslag på nya exempel till Etiska kodens exempelsamling.

Etiska rådet består av sex ledamöter med intresse och kunskap i etiska frågor. Fem av ledamöterna utses bland förbundets medlemmar. En av ledamöterna ska vara fackutbildad etiker med intresse för vårdetiska frågor. Läs mer om ledamöterna.

Rådet sammanträder 2 gånger per år.

Länkar och annan information angående etik

Etiska rådets uppgift är att stödja och vägleda Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor. Det är inte etikrådets uppgift att utdela erinran eller å styrelsens vägar utreda eventuell uteslutning ur förbundet. Om du som hälso- och sjukvårdspersonal vill klaga på eller göra en anmälan om fel (såsom t ex oetiskt handlande) som du blivit varse finns flera andra vägar att gå. Du finner mer information om hur en sådan klagan kan gå till på Socialstyrelsens hemsida Inspektionen för vård och omsorg.

Kontaktuppgifter

Mia Svensson Burghard

Ordförande

Jeanette Adolfsson

Ledamot

Britta Kvist-Sjödin

Ledamot

Annelie Nyman

Ledamot

Erik Gustavsson

Ledamot

Ann-Charlotte Kassberg

Ledamot

Gunilla Rehn

Ledamot

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2018-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.