Hoppa till innehåll

Chefsgruppen

Som stöd för dig som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter och har en chefsbefattning har förbundet har en Chefsgrupp. Chefsgruppen är en plattform för förbundets arbete för medlemmar som har chefsbefattning. Chefsgruppen består av ledamöter från olika verksamheter och olika delar av landet.

Chefsgruppens uppdrag

  • öka erfarenhetsutbytet mellan arbetsterapeuter i chefsposition
  • stimulera arbetsterapeuter att ta ledarskaps- och chefsuppdrag
  • stödja arbetsterapeuter med chefsuppdrag att utvecklas till goda ledare
  • verka för vidgade karriärvägar för arbetsterapeuter
  • stimulera till återväxt bland chefer.

Ledamöter

  • Karolina Behrnsten (vice ordförande Sveriges Arbetsterapeuter), Verksamhetschef, Ersta Sjukhus
  • Åsa Sand,  Verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Anna Öhrling, Enhetschef, Bodens närpsykiatri

Kontaktuppgifter

Åsa Sand
asa.sand@vgregion.se 
0736-254593 (mobil)

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2015-08-25

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.