Hoppa till innehåll

Organisation

Här kan du läsa om hur Sveriges Arbetsterapeuter är organiserat.

Vår demokratiska uppbyggnad är reglerad i våra stadgar och förbundet arbetar utifrån en vision och strategi, som fastställs av fullmäktige vart tredje år.

Fullmäktige

Fullmäktige är förbundets högst beslutande organ. Ordinarie fullmäktige äger rum vart tredje år mellan den 1 oktober-30 november. Senaste fullmäktige ägde rum 20-21 november 2015 och nästa fullmäktige är den 15-16 november 2018, i Stockholm. 

Det är kretsarna och Sveriges Arbetsterapeutstudenter som utser ombud till fullmäktige. På fullmäktige beslutar ombuden om förbundets mål och inriktning samt väljer förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Vill du vara med och påverka förbundets framtida arbete kan du skriva en motion till fullmäktige. Både enskilda medlemmar, kretsar och Sveriges Arbetsterapeutstudenter kan lämna in motioner i olika ärenden av principiell, långsiktig och policykaraktär. Som medlem har du stor möjlighet att påverka förbundets riktning framåt! 

Läs mer om fullmäktige 2018. 

Förbundsstyrelsen

Mellan fullmäktige är förbundsstyrelsen vårt högsta beslutande organ. Styrelsen leder förbundets verksamhet och ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen består utöver ordföranden av elva ledamöter varav en är representant för Sveriges Arbetsterapeutstudenter.

Kontakta förbundsstyrelsen. 

Sveriges Arbetsterapeutstudenter

För alla studenter finns Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Studentorganisationen består av studenter på de åtta högskolorna där man kan studera till arbetsterapeut. Organisationen arbetar för att göra utbildningarna bättre och har en representant i vår förbundsstyrelse och utbildnings- och forskningsråd samt representation på fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ.

Läs mer om Sveriges Arbetsterapeutstudenter. 

Verkställande utskott

Förbundsstyrelsen utser ett verkställande utskott (VU) som består av tre ledamöter. VU fullgör de uppgifter som förbundsstyrelsen överlämnar till utskottet. För arbetet mellan VU:s sammanträden ansvarar förbundsordföranden.

Lokala kretsar

Förbundets verksamhet bygger på ett välfungerande samspel mellan medlemmar, förtroendevalda och vårt kansli. Kretsarna är förbundets lokala organ. I dag har förbundet 24 kretsar. Kretsens arbete omfattar organisationens inre liv, professionsfrågor, opinionsbildning, lönebildning och opinionsbildning på lokal nivå. I kretsen finns en lönestrategisk grupp ledd av kretsens LOM (lokala ombudsman).

Besök de lokala hemsidorna för mer information och kontaktuppgifter till kretsarna. 

Medlemmar

Sveriges Arbetsterapeuter är en medlemsorganisation, där medlemmarna är grunden för verksamheten.

Läs mer om förbundets medlemmar.

Stipendiefonden

Stipendiefonden förvaltar och fördelar stipendiefondsmedel. Medlen ska användas till forskning eller vidareutbildning inom arbetsterapins arbetsområden.

Läs mer om Stipendiefonden.

Organisationsschema

 

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-16

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.