Hoppa till innehåll

Perceive, Recall, Plan, Perform (PRPP), ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument. The Assessment Course - Grundkurs

  • Tid: 2017-12-04 10:002017-12-08 15:30
  • Plats: Planiavägen 13, Nacka
  • Målgrupp: Leg. arbetsterapeuter

Anmälningsformuläret öppnar torsdagen den 15 juni, 2017 klockan 09.00. Länk under anmälan nedan.

Syfte                 

PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument och PRPP Assessment Course är grundkursen i PRPP. Instrumentet inriktar sig på patientaktivitet och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.

PRPP Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter och kan användas inom alla specialiteter och för olika typer av diagnoser. Det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård. PRPP passar för alla åldrar i så väl grupper som individuellt.

Kursledare        

Chris Chapparo, PhD, Dip OTR och Judy Ranka, BSc (OT), MA, HlthScD, OTR, The University of Sydney, Faculty of Health Sciences, Discipline of Occupational Therapy.

Innehåll            

OPM (A) - The Occupational Performance Model (Australia) PRPP-systemet, teorier och praktiskt arbete.

Program            

Detaljerat program kommer närmare kursdatum.

Kursspråk         

Föreläsningarna och kursmaterialet är på engelska.  

Antal deltagare

Minst 25, max 40                                                                               

Kostnad            

8.750  kronor, exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift.

Anmälan          

Kursen (och reservlistan) är tyvärr full. Vi har i dagsläget inget nytt datum för nästa kurs i PRPP.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.


Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

 

Ansvarig för sida:

Elin Westerberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kursadministratör

E-post:

Uppdaterad: 2017-05-31

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.