Hoppa till innehåll

ETUQ - Everyday Technology Use Questionnaire

  • Tid: 2019-05-09 09:002019-05-09 17:00
  • Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm
  • Målgrupp: Leg. arbetsterapeut

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som användare av ETUQ. Kursdagen innehåller både teori och praktik. Syftet är att du efter avslutad kurs (kursdag och praktisk träning) ska kunna avgöra när ETUQ är lämpligt att använda samt ha erövrat de kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra ETUQ-intervjuer.

Vardagsteknik och användning av denna spelar en allt större roll för både delaktighet och utförande av aktiviteter såväl inom som utanför hemmet. Frågeformuläret ”Everyday Technology Use Questionnaire”, ETUQ, har utvecklats för att undersöka personers och gruppers uppfattning om sin förmåga/sina svårigheter att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster samt relevansen av dessa. ETUQ används i en strukturerad intervju, där den som intervjuar fyller i svaren genom att markera ett svarsalternativ för varje fråga, baserat på respondentens svar. Intervjun fokuserar på vardagstekniska föremål och tjänster som exempelvis fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner, surfplattor och biljettautomater.

Frågeformuläret ETUQ utvecklades först för att rikta sig till äldre personer, men erfarenheter från forskning och klinisk användning visar att det kan användas för vuxna generellt. ETUQ har använts i forskning med äldre personer med och utan kognitiv svikt. Det har också använts i forskning med vuxna med utvecklingsstörning, personer med förvärvade hjärnskador och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det har översatts till ett flertal språk och används i flera internationella samarbetsprojekt.

Kursen syftar till att ge dig som användare nödvändiga kunskaper för att använda ETUQ men inte för att utbilda andra i att använda ETUQ.

Läs mer och anmäl dig.

Ansvarig för sida:

Elin Westerberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kursadministratör

E-post:

Uppdaterad: 2018-11-20

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.