Hoppa till innehåll

Chefsnätverk

  • Tid: 2018-03-15 17:002018-03-15 19:00
  • Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg
  • Målgrupp: Chefer

Nu startar Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med Officersförbundet, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbundet SSR och SRAT upp chefsnätverk på olika orter i Sverige.

Så här fungerar det

Chefer inom ett stort antal branscher och professioner bjuds in till nätverk på en viss specifik ort. Detta skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av mellan 20-30 personer och de mindre runt 10 personer.

Uppstartsmöte

Här sätter deltagarna ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas. Deltagarna föreslår frågor som de önskar behandla vid kommande nätverksträffar.
Förbunden arrangerar uppstartsmötet. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte. Efter uppstartsmötet drivs nätverket av medlemmarna själva i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.

Anmälan

Anmäl dig.

Sista anmälningsdag 5 mars, 2018.


Uppdaterad: 2018-02-28

Ämnen:

Dela din fackliga hjälteinsats

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.