Hoppa till innehåll

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Författare
Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA (upphovsperson, originalet från 2014), Gunnel Janeslätt, Med. dr, leg. arbetsterapeut, (översättning och bearbetning till svensk version 1.1/2017)

ATMS-S bild storATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter. Instrumentets användare är arbetsterapeuter  och målgruppen är vuxna med problem med tidshantering och organisationsförmåga.

Instrumentet är framtaget av Suzanne White i USA och där används det främst för personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har instrumentet testats kliniskt på klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ryggmärgsbråck, cerebral pares, utvecklingsstörning samt personer som får stöd via psykiatri, med goda resultat. Forskningsbaserad utvärdering av instrumentet pågår.

Självskattningsformuläret består av 30 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Formuläret fylls i av klienten på egen hand, vilket tar ungefär 10 minuter.

Instrumentet består av en manual om 26 sidor, fallbeskrivning, mappning av instrumentets 30 påståenden till ICF och de tre formulären: Självskattningsformulär, Arbetsterapeutens poängsättningsmall samt Summeringsformullär.

Parallellt med instrumentet har ett arbetsterapeutiskt gruppinterventionsprogram tagits fram, ”Ha koll! – gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S)”, som även detta säljs hos oss.

Ett förtydligande ang. påstående nr 9.
Svenska ordet ”överväldigad” och orginalets ”overwhelmed” har både en "positiv" och en "negativ" betydelse, men i detta fall syftar det till det ”negativa” som i ”överhopad, överbelastad”. Påståendet fick bra värde i genomförd Rasch-analys, vilket tyder på att de som fyller ipåståendet tolkar ordet ”överväldigad” lika sinsemellan.

Formulär

Med hjälp av ett lösenord som finns på omslagets insida i den inköpta manualen, kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-fil av formulärer.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
White, S. M. (2017). Aktivitet i tid med struktur – självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S), (G. Janeslätt, övers., version 1.1). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Assessment for Time Management Skills (ATMS) publicerat 2014).

Språk

Svenska

Sidor

44

Pris: ATMS-S

Medlem: 395 kronor inkl. moms och porto.
Studentmedlem: 316 kronor inkl. moms och porto (endast ett ex. per person).
Ej medlem: 790 kronor inkl. moms och porto. Inte medlem ännu? Bli det här!

Paketpris: ATMS-S och interventionsprogrammet LGO-S

ATMS-S kan även användas för att mäta resultatet av interventionsprogrammet ”Ha koll! – gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S)”, som utvecklats parallellt med självskattningsinstrumentet. De båda säljs som ett paket för 1 000 kronor inkl. moms och porto.

Beställningsansvarig:

Förlaget 

Telefon: 08-507 488 00


Uppdaterad: 2019-01-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.