Hoppa till innehåll

Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre personer (2017)

Ladda ner PDF
Författare
Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna

Vägen till jämlik rehabÄldreforskningen visar att genom att få möjlighet till fysisk aktivitet, att vara aktiv i vardagen och att leva ett meningsfullt liv behåller man sin självständighet längre, vilket bidrar till en god livskvalitet. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter anser att för en hållbar vård- och omsorg i Sverige måste äldre personers tillgång till personcentrerade och kvalificerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser stärkas.

Vi menar att:

  • Rehabilitering är hälsofrämjande och förebyggande
  • Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) behövs i varje kommun
  • Rehabiliteringsteam ska finnas på korttidsboende
  • Rehabiliteringsinsatserna behöver organiseras effektivt
  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgör en kvalificerad rehabiliteringsbas

Beställningsansvarig:

 

Telefon: 08-507 488 00


Uppdaterad: 2017-11-08

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.