Hoppa till innehåll

Etisk kod för arbetsterapeuter

Ladda ner PDF

Kategori:

Ämnen:

Författare
Sveriges Arbetsterapeuter

Etisk kod (2018) större webbild

Ny upplaga!

Etisk kod för arbetsterapeuter är ett av förbundets viktigaste dokument. Den etiska koden ger vägledning genom att ange skyldigheter som arbetsterapeuten har att förhålla sig till i professionsutövningen. Koden är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter därmed inte gällande lagar. 

I den etiska koden definieras inledningsvis professionens mål, grundantaganden och uppgifter. Därefter beskrivs arbetsterapeutens etiska skyldigheter gentemot berörda parter: person, närstående, professionskollegor och andra yrkesutövare, studenter, arbetsgivaren, allmänhet och samhällsaktörer. Avslutningsvis beskrivs etiska skyldigheter i samband med forskning och utvecklingsarbete.

Denna skrift innehåller, förutom "Etisk kod" (som antogs på förbundet fullmäktige 2018) även som en bilaga "Modell för etisk analys". I januari kommer flera olika fallbeskrivningar relaterat till etiska koden att finnas tillängligt här.

Arbetet med nya Etiska koden och större förändringar

En etisk kod behöver ständigt hållas aktuell och uppdaterad med relevanta begrepp för sin samtid. Förbundsstyrelsen gav därför 2018 en särskild revideringsgrupp (Lena Haglund, Margareta Lindberg, Lennart Nordenfelt, Ida Kåhlin) i uppdrag att tillsammans med dåvarande Etiska rådet (Elsine Lien, Ann-Charlotte Kassberg, Inga Blomstrand, Mari Broqvist, Gunilla Rehn och Lars Sandman) att genomföra en översyn och revidering av koden. Synpunkter har även hämtats in i samband med konferenser med kretsordföranden.

De största förändringar i denna reviderade version handlar om att yrkets mål, grundantaganden och uppgifter har fått en annan skrivning som bättre harmoniserar med andra betydelsefulla dokument såsom WFOT:s etiska kod. Därtill har de etiska skyldigheterna fått en tydligare skrivning och etiska skyldigheter gentemot studenter har lagts till. Genomgående har även en justering av begrepp i koden genomförts. 

Modell för etisk analysBild "Modell för etisk analys"

Exempelsamling i pdf-filer

Exempel 1. Motstridiga intressen.
Exempel 2. Prioriteringsfall.
Exempel 3. Misstanke om misskötsel av arbete.
Exempel 4. Patientsäkerhet kontra integritet.
Exempel 5. Patient som inte tar ansvar för att uppnå egna mål.
Exempel 6. Kränkningar mellan patienter.
Exempel 7. Behov av god arbetsmiljö kontra närståendes intresse.
Exempel 8. Konflikt mellan regler och behov.
Exempel 9. Motsägelsefull önskan om bevarad självbild och behov av hjälpmedel.
Exempel 10. Konflikt mellan myndighetsutövning och klientens mål.
Exempel 11. Arbetsterapeutens grundläggande värdering i relation till passiv vård och behandling.
Exempel 12. Patientens självbestämmande i relation till allmänhetens säkerhet.
Exempel 13. Konflikt mellan handledare och student. 

Referenssättning

"Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter"

Språk

Svenska

Sidor

20 sidor

Pris

75 kronor för medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
60 kronor inkl. moms och porto för studentmedlemmar (ett ex per person).
150 kronor för ej medlemmar, inkl moms och porto. 


Om du blir ny medlem i Sveriges Arbetsterapeuter får du Etiska koden för arbetsterapeuter kostnadsfritt! Läs om vad medlemskapet ger dig och bli medlem du också.

Önskar du den etiska koden digitalt? Den går kostnadsfritt att ladda ner som PDF via länken ovan.

Exempel 13. Konflikt mellan handledare och student

Beställningsansvarig:

 

Telefon: 08-507 488 00


Uppdaterad: 2019-01-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.