Hoppa till innehåll

Sveriges Arbetsterapeutstudenters årsmöte

Vill du påverka arbetsterapeututbildningen? Kom då på Sveriges Arbetsterapeutstudenters årsmöte!

VAR: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Stockholm

NÄR: 17-18 November 2018

Vill du påverka arbetsterapeututbildningen?

Under årsmötet tar utsedda delegater beslut om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med år 2018, och vilka som ska göra det. 

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ. På årsmötet avgörs vilka frågor Sveriges Arbetsterapeutstudenter ska arbeta med nästa år, och vilka som ska göra det. 

Som studentmedlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du möjlighet att väljas till delegat för din orts räkning. Resa och boende för delegaterna bekostas av Sveriges Arbetsterapeuter och det är din lokala studentstyrelse som ansvarar för att besluta och samordna sin orts medverkan. 

Vad händer på årsmötet?

Vid årsmötet utses en ny styrelse och ett nytt presidium (ordförande och vice ordförande). Förutom detta beslutar årsmötet om mål och riktlinjer för kommande verksamhetsår. Årsmötet har också till uppgift att fastställa en ekonomisk plan för nästa verksamhetsår baserat på det anslag som  förbundsstyrelsen har godkänt.

Till årsmötet utses delegater från respektive utbildningsort som ska föra utbildningsortens medlemmars talan. Antalet delegater är beroende av medlemsantalet på utbildningsorten. Delegaterna ska vara studentmedlemmar i Sveriges arbetsterapeuter, men behöver inte vara aktiva i den lokala styrelsen på orten. Samtliga delegater har rösträtt vid årsmötet. De lokala styrelserna har även möjlighet att skicka ett obegränsat antal observatörer, utan rösträtt, till årsmötet.

Alla studentmedlemmar har möjlighet att nominera kandidater till den centrala styrelsen, valberedningen och till uppdraget som sakrevisor. Att sitta i Sveriges arbetsterapeutstudenters centrala styrelse är ett lärorikt uppdrag och en bra merit inför framtiden. 

Alla studentmedlemmar kan skicka in motioner till årsmötet för att påverka Sveriges Arbetsterapeutstudenters verksamhet. Motionerna ska vara Sveriges Arbetsterapeuters kansli tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet. En motion är ett förslag till kommande styrelse som årsmötesdelegaterna tar ställning till. 

Vad gör valberedningen?

Valberedningen utses, efter nominering, vid årsmötet. Inför årsmötet har valberedningen, bestående av tre ledamöter, till uppgift att ge förslag på en ny styrelse, ordförande, vice ordförande och sakrevisorer. Valberedningen samlar in förslagen genom att tillfråga sittande styrelse om de vill sitta kvar på sina poster och frågar de lokala styrelserna om tips på lämpliga personer.

Och verksamhetsrevisorerna?

Två sverksamhetsrevisorer utses, efter nominering, vid årsmötet. Revisorerna kontrollerar att styrelsens arbete följer årsmötets beslut genom att läsa igenom årets protokoll och styrelsens verksamhetsberättelse. Baserat på detta skriververksamhetsrevisorerna en revisionsberättelse som presenteras i årsmöteshandlingarna.

Ansvarig för sida:

Sofia Johnsson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Studentsamordnare

E-post:
Uppdaterad: 2017-12-21

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.