Hoppa till innehåll

Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är organisationen för alla arbetsterapeutstudenter. Genom oss kan hitta gemenskap med andra arbetsterapeutstudenter, påverka din utbildning eller påverka förbundet.

Vill du engagera dig i Sveriges Arbetsterapeutstudenter?

Ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter ger dig fördelar på såväl kort som lång sikt. Ett aktivt deltagande i Sveriges Arbetsterapeutstudenter verksamhet ger dig inte bara möjlighet att påverka utformningen av din utbildning och din studiemiljö, det ger dig också tillfälle till personlig utveckling. Ett engagemang vid sidan av studierna ger dig värdefulla kunskaper, meriter och erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv som arbetsterapeut.

De lokala styrelserna får varje termin fria händer med en egen budget, och som engagerad i Sveriges Arbetsterapeutstudenter får du vara med och påverka vad just din ort ska anordna för medlemmarna under året. Hur mycket tid du lägger på ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter avgör du själv.

Varje höst anordnar Sveriges Arbetsterapeutstudenter en inspirationshelg i Stockholm. Helgen vänder sig till dig, framför allt i termin 1 och 2, som som är nyfiken på ett framtida engagemang inom Sveriges Arbetsterapeutstudenter.  

Har du redan bestämt dig för att bli engagerad? Ta kontakt med din lokala styrelse eller dyk upp på något av styrelsens möten. Vid frågor kan du kontakta student@arbetsterapeuterna.se

Sveriges Arbetsterapeutstudenter lokalt

Sveriges arbetsterapeutstudenter finns lokalt på utbildningsorterna;

Den lokala styrelsen tar tillvara dina intressen och anordnar intressanta aktiviteter på orten. Du som är medlem har alltid möjlighet att medverka på Sveriges arbetsterapeutstudenters evenemang. Lokalt samarbetar vi med kårer, andra studentföreningar och Sveriges Arbetsterapeuters kretsar.

De lokala styrelserna har öppna möten, så du är varmt välkommen att delta på din ort.

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse består av en ordförande och vice ordförande samt en ledamot från varje utbildningsort och dennes personliga suppleant. Arbetet fokuseras på utbildningsfrågor samt att främja samarbetet och kontakten mellan studieorterna. Styrelsen fungerar också som en länk mellan studenterna och förbundet.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter har en representant i förbundsstyrelsen och utbildnings- och forskningsråd, samt representation på fullmäktige, som är Sveriges Arbetsterapeuters högst beslutande organ. Detta ger Sveriges Arbetsterapeutstudenter stort inflytande i förbundet.

Vill du kontakta Sveriges Arbetsterapeutstudenters styrelse hittar du kontaktuppgifter här.

Årsmöte

I november eller december varje år håller Sveriges Arbetsterapeutstudenter sitt årsmöte. Årsmötet väljer ledamöter till Sveriges Arbetsterapeutstudenters styrelse och fastställer mål och riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Alla studentmedlemmar kan vara med och påverka! 

Praktiskt stöd

Du som är engagerad i Sveriges Arbetsterapeutstudenter hittar praktiskt stöd på Min sida, under fliken "Studentaktiv". 

Ansvarig för sida:

Sofia Johnsson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Studentsamordnare

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-20

Dela din fackliga hjälteinsats

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.