Hoppa till innehåll

Förbundet

Sveriges Arbetsterapeuter är en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. Vi för Sveriges arbetsterapeuters talan!

Förbundet arbetar för att arbetsterapeuter ska få individuell tillfredsställelse och utveckling i sitt jobb, att arbetsmiljön och arbetsorganisationen ska vara effektiv och utvecklande, att arbetsterapeutprofessionen utvecklas samt att utbildning och kompetens ska löna sig. Vi driver alltså arbetsterapeuternas såväl fackliga som yrkesmässiga intressen. 

De flesta yrkesverksamma arbetsterapeuterna i Sverige är medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Denna höga representativitet är vår stora styrka. Med vårt gemensamma engagemang kan vi påvisa arbetsterapeuters kompetens och nytta på olika arenor - etablerade och nya. Förbundet driver frågor som synliggör arbetsterapeuternas värde, både på central och lokal nivå. Vi gör detta gentemot centrala och lokala politiker, arbetsgivare och brukarorganisationer.

Vår demokratiska uppbyggnad är reglerad i våra stadgar och förbundet arbetar utifrån en vision och strategi, som fastställs av fullmäktige vart tredje år.

Verksamheten i förbundet bygger på ett samspel mellan medlemmar, förtroendevalda och kansliet i Nacka, Stockholm. För att vi tillsammans ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt har vi flera utskott, råd och grupper för olika sakområden.

För alla arbetsterapeutstudenter finns Sveriges Arbetsterapeutstudenter som består av studenter på de åtta lärosätena där man kan studera till arbetsterapeut. Studentorganisationen arbetar för att göra utbildningarna och den studiesociala situationen bättre, för en yrkesidentitet redan under studietiden och för en ökad gemenskap mellan arbetsterapeutstudenter.

Vi är en partipolitiskt obunden organisation och en del av Saco. Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och som samlar cirka 650 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig. Som medlem i hos oss får du tillgång till Sacos mötesplatser för chefer och egenföretagare, akademikernas inkomstförsäkring och Saco Lönesök – Sveriges bästa lönestatistik.

Sveriges Arbetsterapeuter är också medlem i WFOT (World Federation of Occupational Therapists) och COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Communities).

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.