Hoppa till innehåll

Slutbetänkandet ”Hållbart arbetsliv över tid” har lämnats till regeringen

Hållbart arbetsliv är en av våra viktigaste frågor och idag lämnades slutbetänkandet av utredningen "Hållbart arbetsliv över tid" till regeringen.

Idag lämnas slutbetänkandet av ”Hållbart arbetsliv över tid” över till regeringen. Sveriges Arbetsterapeuter har suttit med i Sacos referensgrupp till utredningen och har löpande lämnat in synpunkter. Förbundet kommer att bevaka hur utredningen tas emot och utredningens förslag kommer att analyseras noggrant. 

Att våra medlemmar har en bra arbetsmiljö och att arbetslivet är hållbart både nu och över tid är en av förbundets hjärtefrågor. Mycket behöver göras på så väl arbetsplatsnivå som politisk nivå för att uppnå ett hållbart arbetsliv och förbundet välkomnar alla lösningar som bidrar till bättre villkor och ett hållbart arbetsliv. Att utredningen har genomförts för att stärka skyddet för arbetstagare, skapa ett tydligare regelverk och öka möjligheten för ett flexibelt arbetsliv ser Sveriges Arbetsterapeuter därför positivt på.

Utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid” är uppdelad i två delbetänkande där Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig bakom Sacos remissvar i första delbetänkandet ”Tid för utveckling”. För den intresserade finns det att läsa här.

Nu kommer förbundet analysera utredningens slutbetänkande. Vad vi i nuläget kan nämna är bland annat att vi välkomnar förslag som möjliggör att det ska vara lättare att få tillsvidareanställningar och tryggare samt bättre villkor i anställningen.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2019-01-31

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.