Hoppa till innehåll

Nytt från förlaget

Nu kan du köpa de nya versionerna av Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S).

Remotivationsprocessen är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet. Metoden har en stark koppling mellan teori och praxis och fokuserar på aktivitet, den sociala miljön och samarbetet mellan klient och arbetsterapeut. Den är inte knuten till specifika diagnosgrupper utan riktar sig till alla personer som har nedsatt viljekraft.

Det tillhörande instrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) används vid arbetet med Remotivationsprocessen. Bedömningen utifrån VQ-S ger vägledning till var personen befinner sig i processen och därmed vilka interventioner som kan vara lämpliga i just det skedet. VQ-S kan även användas enbart för bedömning av viljeuttryck och säljs därför även separat. Båda har MOHO som teoretisk grund.

Ansvarig för sida:

Tina Sandulf 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Marknadskommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2019-01-17

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.