Hoppa till innehåll

Vinnare Kvalitetsutmärkelse 2018

Grattis arbetsterapeuterna på Neurorehab, Rehab väst i Region Östergötland som vinner Kvalitetsutmärkelsen 2018.

Kvalitetsutmärkelsen 2018 tilldelades arbetsterapeuterna på Neurorehab, Rehab Väst, Region Östergötland för deras utvecklingsarbete ”Personcentrerad rehabilitering på Neurorehab, bredda behandlingsalternativ”.

Arbetsterapeuterna som vann kvalitetsutmärkelse 2018
Sofia Gabrielsson, arbetsterapeut och projektledare, Maria Edh, arbetsterapeut, Helène Eklund, arbetsterapeut

Så här lyder juryns motivering

För att utveckla den personcentrerade rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnos så att den i högre grad utgår på personernas uttalade behov, har ett breddat behandlingsalternativ utvecklats på Neurorehab. Baserat på önskemål att få träffa andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter, har en teambaserad gruppverksamhet för personer med hjärntrötthet (fatigue) tagits fram.

Gruppen träffas vid tolv tillfällen. Varje tillfälle innehåller teori, diskussion och mindfulnessövningar. Arbetsterapeuter deltar tillsammans med övriga i teamet i planering av gruppbehandlingen och bidrar vid grupptillfällena särskilt med innehåll kring symptom och strategier vid hjärntrötthet och balans vid aktivitet och vila. 

En mindre utvärdering av gruppverksamheten visar bland annat på ökad aktivitetsförmåga mätt med COPM och minskad trötthet mätt med Mental Fatigue Scale (MFS).  Deltagarna uppger i fokusgrupp även ökade kunskapsinsikter om hjärntrötthet, struktur, gemenskap och trygghet. På egen hand har gruppen fortsatt att träffas efter grupptidens slut. 

Om projektet

För att utveckla den personcentrerade rehabiliteringen för personer med neurologisk diagnos så att den i högre grad utgår på personernas uttalade behov, har ett breddat behandlingsalternativ utvecklats på Neurorehab. Baserat på önskemål att få träffa andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter, har en teambaserad gruppverksamhet för personer med hjärntrötthet (fatigue) tagits fram.

Arbetsterapeuter deltar tillsammans med övriga i teamet i planering av gruppbehandlingen och bidrar vid grupptillfällena särskilt med innehåll kring symptom och strategier vid hjärntrötthet och balans vid aktivitet och vila. 

Juryn vill särskilt lyfta fram:

Tillvägagångssättet i arbetet är tydligt beskrivet.
• Arbetsterapeutens roll i projekt, team och gruppbehandling finns beskriven.
• Både kvantitativa och kvalitativa resultat finns redovisade och bygger på personcentrering.
• Arbetet har en tydlig koppling till personcentrering då det baseras på personer med hjärntrötthets egna önskemål.
• Arbetet har ett intresse för spridning till verksamheter när det gäller utvecklandet av gruppverksamhet inom såväl samma område som till andra områden med andra målgrupper.

Kontaktperson för utvecklingsarbetet är Sofia Gabrielsson, leg arbetsterapeut, tel 010-104 80 85, sofia.gabrielsson@regionostergotland.se

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-16

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.