Hoppa till innehåll

Stärkt primärvård med ett förtydligat uppdrag

Delaktighet, personcentrering och interprofessionellt arbetssätt, några viktiga delar som lyfts i andra delbetänkandet från utredare Anna Nergårdh.

Anna Nergårdh har överlämnat det andra delbetänkandet av utredningen ”En samordnad utveckling för god och nära vård” till Socialminister Annika Strandhäll. I betänkandet preciseras målbilden för den omstruktureringen av hälso- och sjukvården mot en primärvård som ett nav för vården och omsorgen.

I förslaget lyfts flera viktiga delar, bland annat delaktighet, personcentrering och interprofessionellt arbetssätt, kompetensförsörjning och digitalisering.   

– Det är glädjande att det i förslaget finns ett fokus på förebyggande och rehabiliterande insatser inom primärvården och att de kompetenser som behövs för att svara för primärvårdens grunduppdrag ska regleras, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Arbetsterapi är ett av uppdragen som finns med. Vi ser att tillgången till arbetsterapeuter i primärvården varierar stort över landet. Här blir det viktigt med fler arbetsterapeuter i primärvården. Det behövs för att åstadkomma en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Vi ser nu också fram emot slutbetänkandet nästa år och det viktiga tilläggsuppdraget kring den kommunala hälso- och sjukvården.   

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-06-04

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.