Hoppa till innehåll

Rollchecklistan till halva priset

Månadens bok är instrumentet Rollchecklistan (RC V2: QP-S), som du som medlem under mars får 50 % rabatt på.

Rollchecklistan är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera de viktigaste rollerna en person har i sitt liv samt att fånga upp hur personen uppfattar kvaliteten i sitt nuvarande rollutförande i förhållande till tidigare.

Rollchecklistan är framtagen för tillämpning tillsammans med ungdomar och vuxna. Instrumentet är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när det finns behov av att beskriva en persons delaktighet i vardagliga aktiviteter.

Självskattningsformuläret innefattar 10 olika roller som besvaras utifrån tre delar; 1) Rollinnehav, 2) Rollens värde och 3) Rollutförande. Genom att granska personens ifyllda svar tillsammans med personen, kan arbetsterapeuten få en förståelse för om personen förlorat roller eller om det finns roller som personen inte har i dag men gärna vill ha i framtiden. Informationen från formuläret kan även vara ett underlag i den fortsatta behandlingsplaneringen och i att stödja personen i hens förståelse kring sitt aktivitetsutförande.

Priset i mars är 50 kr inkl. moms och porto (ord. medlemspris 100 kr). Gäller enbart medlemmar och ange kampanjkod ”MAR18”. 

Ansvarig för sida:

Tina Sandulf 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Marknadskommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-01

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.