Hoppa till innehåll

Regeringens vårbudget

Sveriges Arbetsterapeuter ser positivt på flera av de satsningar som regeringen presenterar inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens områden.

Mer personal, ökad tillgänglighet och kortare köer samt ökad trygghet för den som skrivs ut från sjukhus är alla viktiga steg för en jämlik hälsa.

Sveriges Arbetsterapeuter ser särskilt positivt på den satsning som görs på ny teknik i äldreomsorgen. Här vill vi dock poängtera betydelsen av att arbetsterapeutisk kompetens finns tillgänglig och används. Digitalisering och välfärdsteknik kan ge möjlighet till trygghet, delaktighet och självständighet för den enskilde äldre, men tekniken behöver matchas mot varje individ, så att personen kan fortsätta utföra de vardagsaktiviteter som hen vill och behöver göra. Detta är kompetens som arbetsterapeuter besitter och som i högre utsträckning behöver användas i landets kommuner för att digitaliseringens fulla potential ska kunna utnyttjas både på individ- och samhällsnivå.

Sveriges Arbetsterapeuter är dock kritiska till att det i vårbudgeten saknas viktiga satsningar på framtidens kompetensförsörjning. För att säkerställa en långsiktigt positiv utveckling krävs satsningar på fler utbildningsplatser för välfärdens professioner. Redan nu överstiger efterfrågan tillgången på flera av dessa viktiga yrken, däribland arbetsterapeuter, och på sikt riskerar många arbetsgivare som är beroende av arbetsterapeuters kompetens att stå utan personal.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2018-04-17

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.