Hoppa till innehåll

Personlig assistans måste värnas

18 företrädare för funktionshinderrörelsen skriver på SVD om oron som finns kring förslagen från den pågående LSS-utredningen. Vi står bakom oron och står fast vid att den personliga assistansen måste värnas.

Det är med stor bestörtning vi tar del av den debattartikel underskriven av 18 företrädare för funktionshinderrörelsen som publicerades i Svenska Dagbladet igår. I artikeln redogörs för några av de förslag som de pågående LSS-utredningen planerar att överlämna till regeringen i december, förslag som i hög utsträckning kommer begränsa möjligheten för många personer med funktionsnedsättningar att kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

Bland annat föreslås att rätten till personlig assistans försvinner för barn under 16 år och att stöd bara ska ges till ”praktiska hjälpbehov”, vilket kraftigt kommer begränsa möjligheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar att få det stöd de behöver.

 - Vi i Sveriges Arbetsterapeuter har tidigare poängterat att rätten till personlig assistans är en av de viktigaste frihetsreformerna i vårt land och något som måste värnas. Ett restriktivare användande av LSS är inte en hållbar utveckling, varken socialt eller ekonomiskt. Vi har inte råd att ta ett steg tillbaka. Vi måste börja se värdet av den personliga assistansen och fokusera på hur vi tillsammans kan bli bättre på att främja allas rätt till delaktighet i så väl sina dagliga liv som i samhällslivet, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-10-12

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.