Hoppa till innehåll

Ökat fokus på strukturerad uppföljning

I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid stroke finns ett ökat fokus på rehabilitering och insatser under längre tid.

Utgångspunkten i riktlinjerna är individanpassad och målinriktad rehabilitering. Bland annat lyfts behovet av en strukturerad uppföljning för att följa upp personens funktions- och aktivitetsförmåga och behov av hjälpmedel över tid. Uppföljningen bör göras av olika professioner i ett multiprofessionellt team.

Det föreslås även uppgiftsspecifik träning till personer som har fortsatt behov av det mer än ett år efter insjuknande. Även andra rehabiliteringsinsatser som behandling vid afasi, kompensatoriska tekniker vid nedsatt kognitiv förmåga och stöd till närstående finns prioriterade i riktlinjerna.

– Det är mycket glädjande med det ökade fokuset på rehabilitering där arbetsterapeuter har en viktig roll, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Det finns i dag allt för stora skillnader när det gäller strokerehabilitering, särskilt i det längre perspektivet.

Möjligheten att få rehabilitering och att träffa en arbetsterapeut varierar beroende på vart personen bor, visar flera kartläggningar.

 Ska vi nå en mer jämlik vård behöver satsningar inom området göras och rehabiliteringsprocessen säkras från slutenvård till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. För att nå det behöver även kompetensförsörjningen stärkas och fler arbetsterapeuter utbildas, avslutar Ida Kåhlin. 

Ansvarig för sida:

Christina Lundqvist 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utvecklingschef profession

E-post:
Uppdaterad: 2018-04-10

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.