Hoppa till innehåll

Nytt kunskapsstöd om digital delaktighet bland äldre

Med åldern ökar den sociala isoleringen, men forskning visar att ensamheten bland äldre kan minskas genom utbildning i hur man använder dator och internet. Nu lanserar Folkhälsomyndigheten kunskapsstödet "Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer".

Kunskapsstödet ger vägledning för planering av aktiviteter som främjar digital delaktighet bland äldre och är framtaget för beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom kommunala verksamheter med mycket kontakt med äldre personer. Det kan också användas av dig som till exempel arbetar inom socialtjänsten eller annan verksamhet där du har möjlighet att initiera insatser som berör äldre personer.

Nära liv - nära vård i en digital vardag

Den 25 oktober lanserar Sveriges Arbetsterapeuter inspirationsboken Nära liv - nära vård i en digital vardag, där vi bland annat fokuserar på äldres möjligheter att utnyttja den digitala tekniken och ta del av vård i sitt eget hem. Den kommer att finnas i förlaget att ta del av. 

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2018-10-05

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.