Hoppa till innehåll

Nordiska forskare lyfter arbetsterapi i skolan

I Australien, Nya Zeeland och USA är arbetsterapeuter en naturlig del av elevhälsan. Också i Sverige finns det goda exempel på hur arbetsterapeuter hjälper barn och unga med funktionsnedsättningar att få det stöd de behöver. I arbetet med att öka den arbetsterapeutiska kompetensen i skolan har förbundet kartlagt nordiska studier inom området.

Kunskapsöversikten av läget i skolan visar bland annat att barn med funktionsnedsättning vill men upplever att de inte kan delta i alla skolaktiviteter. Det kan bero på personalens okunskap, fysisk otillgänglighet eller brist på stöd och anpassningar, det vill säga insatser som ligger inom arbetsterapeutens kompetensområde.

Sveriges Arbetsterapeuter jobbar aktivt för att fler kommuner ska använda arbetsterapeuters kompetens i elevhälsan. Enligt Skollagen ska elevhälsan verka för en miljö som främjar elevens hälsa och välmående och ger goda förutsättningar att utvecklas mot utbildningens mål. Arbetsterapeutisk kompetens i elevhälsan kan skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer där alla elever får tillgång till det stöd de har behov av.

– Jag tror kunskapsöversikten är användbar för alla arbetsterapeuter som möter barn och unga med aktivitets- och delaktighetsbegränsningar, men jag hoppas också att den kan vara ett stöd till politiker, beslutsfattare och tjänstemän som planerar och ansvararar för elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering eller andra verksamheter för barn och unga inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola, skriver Ida Kåhlin i förordet till skriften.

Ansvarig för sida:

Pontus Wikholm 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2018-09-06

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.