Hoppa till innehåll

Hotad strejkrätt ödesfråga för små fackförbund - och för den svenska modellen

Det har den senaste tiden kommit signaler om att strejkrätten kan komma att begränsas. Det är djupt oroande, för alla arbetsterapeuter men också för hela arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av en konflikt mellan arbetsgivaren och Hamnarbetarförbundet i Göteborg har regeringen tillsatt den så kallade Stridsåtgärdsutredningen. Mycket tyder nu på att förslag som syftar till att begränsa fackförbunds möjligheter till stridsåtgärder kommer att läggas fram. Det kan i så fall komma att handla om inskränkningar i strejkrätten när den används av fackförbund som vill få till stånd kollektivavtal med arbetsgivare som har avtal med annat fackförbund.

Varför är det en viktig fråga? Räcker det inte med ett kollektivavtal? Det enklaste svaret på den frågan är: Nej, det räcker inte. Idag har många arbetsgivare kollektivavtal som är delvis olika med olika fackförbund. Det vanligaste är att tjänstemän har ett avtal och arbetare ett annat. Men även olika yrkesgrupper kan ha olika avtal beroende på behov och arbetssituation.

Sveriges Arbetsterapeuter har inte vidtagit stridsåtgärder på många år. Vi är, liksom våra medförbund inom Saco, ett förbund som i första hand tror på förhandling, samarbete och ömsesidiga avtal. Men för att kunna upprätthålla en balans på arbetsmarknaden behövs parternas möjligheter till stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal. Det är grundläggande för den svenska arbetsmarknaden.

Om en arbetsgivare kan avvisa förhandlingar med alla andra fackförbund med argumentet att man redan har ett avtal är risken att Sveriges Arbetsterapeuter och många andra förbund inte kommer kunna teckna egna kollektivavtal. Följden av det kan i sin tur bli partsrelationer som faller sönder och i förlängningen stora förändringar på hela den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges Arbetsterapeuter tror på alla arbetsmarknadens parters rätt att verka för kollektivavtal som grundläggande för svensk arbetsmarknad. Vi tror på att de framsteg och den stabilitet och trygghet som kännetecknar vår arbetsmarknad är en följd av partsrelationer där arbetsgivare och fackförbund ser gemensamma intressen. Det ser nu ut som att allt det som vi har åstadkommit är hotat. Vi kommer aldrig att acceptera det.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-27

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.