Hoppa till innehåll

Hög tid att föreslå stipendiater

Karolinska institutet utlyser 2019 års stipendium i Ingela Petersson Lies minne. Tänkbara kandidater är nydisputerade arbetsterapeuter som visat sig verka för att forskningsankny­ta grundutbildningsprogrammet för arbetsterapeuter, för ett internationellt samarbete, eller som utvecklar ny metodik inom arbetsterapiforskningen.

Stipendiet ska företrädesvis användas för en resa.

Det är sektionen för arbetsterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karo­linska institutet (KI) som delar ut stipendiet. Medel från fonden ska vartannat år delas ut till en stipendiat som föreslås till och beslutas av en fondkommitté bestående av två representanter för Ingela Petersson Lies familj, två lektorer/forskare vid sektionen för arbetsterapi, NVS, KI samt chefen vid sektionen för arbetsterapi, KI.

Förslag på lämplig stipendiat lämnas till Karolinska institutet under perioden 7 september – 23 november 2018.

Stipendiet kommer att delas ut i samband med Arbetsterapiforum den 2–3 april 2019 i Stockholm. Ytterligare information och ansökningshandlingar hittar du på http://ki.se/nvs/ingela-petersson-lies-minnesfond.

Ansvarig för sida:

Pontus Wikholm 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2018-10-29

Kalendarium

Söker du jobb?

Lediga tjänster
Lediga tjänster
Vill du annonsera en ledig tjänst?
Skapa din platsannons här

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.