Hoppa till innehåll

Fotoutmaning: Digital vård i hemmet

Har du en idé om hur man kan använda vardagsteknik i hemmet? Fotograferar du med mobilen? Vi söker 20 arbetsterapeuter som vill bidra med sina kunskaper, insikter och idéer kring digital vård i hemmet.

Hur fungerar digital teknik för äldre, personer med kronisk sjukdom eller livslång funktionsnedsättning när de interagerar med digitala apparater och tjänster? Hur påverkar det hemmets tillgänglighet och användbarhet? Hur påverkar det personens vardagliga aktiviteter och delaktighet?

Så går fotoutmaningen till

Deltagarna får i uppgift att fotografera ”på fältet” och skicka in dina foton tillsammans med ett kortare citat eller beskrivning. Fotona kan vara från arbetsdagen, privatlivet eller bestå av iscensatta montage. Syftet är att belysa bra lösningar, dåliga exempel och utmanande situationer med en bild. 

Bilderna kan illustrera

  • Exempel på lösningar på hur en viss situation har hanterats, tillsammans med en kort förklaring eller ett citat som beskriver lösningens värde för användaren.
  • Exempel på bristfälliga lösningar eller situationer som illustrerar ouppfyllda behov, tillsammans med en kort beskrivning av behovet och eventuella förbättringsförslag.

Tre deltagare som bidrar med med insiktsfulla bilder kommer få två biobiljetter var.

Tidsplan

  • Senast 28 februari. Skicka in intressenamälan (se instruktioner nedan) 
  • Början av mars. De utvalda deltagarna får mer utförliga anvisningar. Möjlighet till telefonkontakt finns under hela fotoutmaningen.
  • 1 mars – 20 april. Deltagarna tar bilder och dokumenterar.
  • 26 april. Workshop med Sveriges Arbetsterapeuter och samarbetspartnern Kairos Future där resultatet från fotoutmaningen används som diskussionsunderlag, inspiration och fördjupad förståelse kring användarens behov, med fokus på digitala hjälpmedel i hemmet.

Intresseanmälan

Skicka in ditt namn, mailadress, verksamhetsområde och examensår senast den 28 februari till: elin.westerberg@arbetsterapeuterna.se

Fotoutmaningen ingår en större kartläggning

Sveriges Arbetsterapeuter kartlägger just nu bra lösningar, utmanande situationer och strategier som både brukare och arbetsterapeuter ställs inför – med fokus på personens interaktion med vardagsteknik och digitala hjälpmedel i hemmet. 

Du kan bidra i kartläggningen genom att delta i vår fotoutmaning. Kartläggningen kommer att användas som underlag för att utforma rekommendationer kring framtidens vård i hemmet.  

Ansvarig för sida:

Pontus Wikholm 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-13

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.