Hoppa till innehåll

Bra liv för äldre - metoder som ger resultat

Vad är egentligen ett bra liv för äldre? Vi presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat - klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Omslagsbild Ett bra liv för äldreAndelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser. 

För att möta det ökade behovet av preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser anser vi att politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder.

I skriften Bra liv för äldre har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag. Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat. 

Därför uppmanar vi att politiker, beslutsfattare och vårdgivare inför och använder forskningsresultaten från våra professioner. Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

Vi är övertygade att du får många nya tankar efter att du har läst skriften. Ladda ner eller beställ skriften ”Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter” kostnadsfritt.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-19

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.