Hoppa till innehåll

Välkommet men luddigt förslag om stärkt elevhälsa

Det är glädjande att Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet föreslår en stärkt och mer tillgänglig elevhälsa, men Sveriges Arbetsterapeuter vill se fler konkreta åtgärder.

Skolkommissionen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Uppdraget var att lämna förslag för att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdighet i skolan.

– Tyvärr innehåller slutbetänkandet få konkreta förslag om hur förstärkningen av elevhälsan ska gå till, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Sveriges Arbetsterapeuter hoppas att regeringen snabbt tillsätter en fortsatt utredning med fokus på hur elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete kan konkretiseras, som föreslagits i den statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera från 2016.

Att satsa på elevhälsan är av stor betydelse för att kunna uppnå jämlik hälsa i befolkningen. I detta viktiga arbete anser förbundet att arbetsterapeuters kompetens borde användas i högre grad än idag.

– Vi vet att elevers hälsa och tillgängliga lärmiljöer är avgörande för möjligheten till lärande. Men vi vet också att förebyggande och hälsofrämjande insatser till barn och unga är av stor betydelse för hälsotillståndet som vuxen.

I slutbetänkandet slår Skolkommissionen även fast att kunskapsuppbyggnaden kring elevhälsan behöver förbättras.

– Här kan den svenska arbetsterapeutiska forskningen som genomförts inom skolans område användas för att skapa en mer evidensbaserad elevhälsa, säger Ida Kåhlin.  

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2017-04-21

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.