Hoppa till innehåll

På väg mot ett hållbarare arbetsliv - ny överenskommelse med SKL

AkademikerAlliansen och Sveriges Kommuner och Landsting är nu överens om förändringar i villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Förändringarna innebär ett steg vidare i arbetet för ett hållbart arbetsliv. AB gäller för alla anställda vid kommuner och landsting, där 80 % av Sveriges Arbetsterapeuters yrkesverksamma medlemmar finns.

I avtalsförhandlingarna har stort fokus lagts på friskare arbetsplatser och hållbart arbetsliv, något AkademikerAlliansen och Sveriges Arbetsterapeuter yrkat på. I avtalets öppningsparagraf tydliggörs nu vikten av ett friskt arbetsliv och god arbetsmiljö.

-  Jag är mycket glad att vi kommit ett steg vidare med arbetet för ett hållbart arbetsliv, kommenterar Carl Eos, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter och AB-förhandlare för AkademikerAlliansen. Arbetsgivare och fackförbund har ett gemensamt ansvar för att nu än mer än tidigare fokusera på denna fråga. Det är ett genombrott att parterna på central nivå nu gemensamt kartlägger lokala modeller för karriärutveckling och specialisering. Friska arbetsplatser, utvecklingsmöjligheter i jobbet och en väl fungerande kvalitativ verksamhet är tre saker som är tätt förknippade med varandra.

Utöver redan pågående arbetsmiljöarbete ska centrala parter hålla gemensamma regionala temadagar med första linjens chefer och skyddsombud som målgrupp. Fokus läggs bland annat på förutsättningar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder. Målsättningen är att åstadkomma ett friskare arbetsliv inom hela sektorn.

Specialister

Parterna har enats om att gemensamt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. Ett arbete som ska vara klart 2019-05-31.

Jour och beredskap

För att understryka hur viktigt det är att jour och beredskap endast ska användas om inget annat är möjligt har befintlig text om detta flyttats till första stycket. Gräns för högre ersättning vid beredskap har sänkts (130 timmar istället för 150) och ersättning för både jour och beredskap under helg har förhöjts (110 procent istället för 100) – med syfte att minska användningen.

Semesterdagar

Det är meningen att semesterledighet ska läggas ut under året för att ge vila och rekreation. I och med att antalet dagar som är möjliga att spara sänks från 40 till 30 blir det ännu viktigare att arbetsgivaren ser till att de anställda kan ta ut semesterledighet. En övergångsbestämmelse innebär att den nya bestämmelsen gäller fullt ut från och med år 2023.

Läs om hela överenskommelsen här

Ansvarig för sida:

Carl Eos 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förhandlingschef

E-post:
Uppdaterad: 2017-06-28

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.