Hoppa till innehåll

MAR saknas i nationell kvalitetsplan för äldre

Susanne Rolfner Suvanto slutbetänkande ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer" är ett gediget arbete men det saknas förslag om är att inrätta en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i alla landets kommuner.

I dagarna överlämnade regeringens särskilda utredare Susanne Rolfner Suvanto sitt slutbetänkande ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer” till äldreministern Åsa Regnér. Slutbetänkandet är ett gediget arbete och vi ställer oss bakom många av utredningens bedömningar, men anser samtidigt att det saknas konkreta förslag som kan förbättra den akuta situation vi redan står mitt i.

-  Vi anser att många av förslagen är bra och mycket viktiga. Äldre behöver prioriteras men vi saknar förslag om att inrätta en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i alla kommuner. MAR är en förutsättning för att kommunal rehabilitering verkligen ska kunna stärkas. Det är alltså en förutsättning för att lyckas med flera av de andra förslag som lämnas i slutbetänkandet, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter. 

Våra äldre har inte tid att vänta och allt fler äldre kommer inom kort behöva mer rehabiliterande insatser och insatser som främjar och stimulerar ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2017-04-03

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.