Hoppa till innehåll

Ida Kåhlin invald i Sacos styrelse

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, har blivit invald som ledamot i Sacos styrelse.

Vad är det viktigaste som du kan bidra med i styrelsearbetet?

- Jag har ett stort engagemang för många av de frågor som kommer vara centrala för Sacos verksamhet de närmaste åren, som att utbildning ska löna sig, alla akademikers rätt till ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv och kvalitet i högre utbildning. Jag har en god förmåga att problematisera strategiska frågor. Jag är en stolt förespråkare av Saco och ser en stor betydelse av federationens arbete för alla akademiker. 

Vilken fråga/vilka frågor tycker du är viktigast för Sacos styrelse att driva?

- Förutom den centrala frågan att utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig anser jag att mer behövs göras kring akademikers hållbara arbetsliv med fokus på psykisk hälsa. Jag tycker också att Saco på ett tydligare sätt ska ta plats i välfärdsdebatten och då särskilt med utgångspunkt i betydelsen av hållbar hälsa ur ett individ- och samhällsperspektiv.

Sacos nya styrelse

ordförande Göran Arrius
1:e vice ordf. Richard Malmborg Sveriges Ingenjörer
2:e vice ordf. Heike Erkers Akademikerförbundet SSR
ledamot Ulrika Edwinsson Sveriges Psykologförbund
ledamot Åsa Fahlén Lärarnas Riksförbund
ledamot Stefan Jutterdal Fysioterapeuterna
ledamot Ida Kåhlin Sveriges Arbetsterapeuter
ledamot Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbund
ledamot Heidi Stensmyren Sveriges Läkarförbund
ledamot Magnus Hedberg Jusek
ledamot Mats Ericson Sveriges Universitetslärare och forskare

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2017-11-24

Ämnen:

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.