Hoppa till innehåll

Se film om prisbelönta BUP Stockholm

Vill du veta mer om vinnarna av kvalitetsutmärkelsen 2017? Nu kan du se filmen om utvecklingsprojektet ”Ökad delaktighet med målgruppsanpassat material” med arbetsterapeuterna inom Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting.

I projektet fick barn och ungdomar på BUP Stockholm tillgång till arbetsterapeutiska insatser med fokus på individuellt kognitivt stöd. Data från projektet tyder på att insats med individuellt kognitivt stöd upplevs vara till stor nytta för patienter inom barn och ungdomspsykiatrin och deras familjer. Kognitivt stöd förbättrar patientens aktivitetsutförande vilket kan leda till ökad aktivitet, delaktighet och självständighet i vardagen. Det kan också göra att personens självkänsla och känsla av trygghet ökar.

Projektet visar på värdet av att implementera arbetsterapeutiskt kognitivt stöd i hälso- och sjukvårdsverksamheter. Arbetet startade som ett projekt där arbetsterapeuten var ny yrkesgrupp med i teamet för att utveckla det kognitiva stödet. Det ledde efter projekttidens slut fram till ett utvecklat arbetssätt och en permanentad verksamhet med arbetsterapeuter på varje BUP-enhet. 

Relaterade länkar

Ansvarig för sida:

Helene Genym 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Digital kommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2017-11-20

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.