Hoppa till innehåll

Enkät om risker i boendemiljö

Ett forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet vill undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av risker och skador som inträffar i boendemiljön. Tack för att du svarar!

Arbetsterapeutens erfarenheter av risker och skador i boendemiljöer

Du som är yrkesverksam arbetsterapeut inbjuds nu att delta i en enkätundersökning om vilka erfarenheter och kunskap som du fått av att arbeta med risker och skador som inträffar i hem- och boendemiljöer. Vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om att ta reda på vilka risker och skador som kan uppstå i en hem- och boendemiljö.

Arbetsterapeuternas erfarenheter är mycket viktiga i detta arbete. Därför vänder vi oss till Dig som är yrkesverksam med några frågor. Du är helt anonym i denna webbenkät och enkätsvaren kommer endast att sammanställas och redovisas på gruppnivå vilket innebär att svaren behandlas konfidentiellt. Det tar ungefär 30 minuter att besvara frågorna.

Vi önskar Ditt svar på enkäten senast den 1 december 2017. Om Du har några frågor om vår undersökning är Du alltid välkommen att kontakta Jörgen Lundälv, projektledare och docent i socialt arbete (Jorgen.Lundalv@chalmers.se eller Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se) eller Charlotta Thodelius, doktorand i arkitektur (chatho@chalmers.se). 

Göteborg i oktober 2017

Jörgen Lundälv och Charlotta Thodelius

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2017-11-09

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.