Hoppa till innehåll

ReDO™ - metoden

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper, i primärvård, slutenvård och i preventivt arbete.

Om ReDO™-metoden

ReDO™-metoden är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt behandlingsprogram som riktar sig mot till människor som har behov och kapacitet att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. Metoden omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention och syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. ReDO™-metoden originalversion är en intervention som omfattar 10 + 6 veckor. Med den som utgångspunkt finns förslag på hur längd och innehåll i viss mån kan anpassas efter målgruppen. 

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och har med framgång använts för fler andra gruppper: i primärvård, i slutenvård och i preventivt arbetet. 

ReDO™-metoden, kortversion

Denna version har även kallats primärvårdsversion. Kortversionen är en intervention som genomförs på 10 + 3 veckor. Versionen har prövats i arbetsterapeutisk verksamhet under 2014/15. Resultaten håller nu på att sammanställas och utvärderas.

Sveriges Arbetsterapeuter planerar att ge den första 1-dagskursen i maj 2016. Kursen kommer även att omfatta certifiering i ReDO™-metoden. Kursen riktas därmed mot de arbetsterapeuter som tidigare gått Lena-Karin Erlandssons kurser i Vardagsrevidering. För de som går Sveriges Arbetsterapeuters kurser i ReDO™-metoden originalversion, kommer kortversionen att ingå i kursen. Information om fastställt kursdatum och pris läggs ut på kurshemsidan så fort som vi vet. Så håll utkik! 

ReDO™-metoden, version "Lättare vardag"

Denna version riktar sig specifikt mot föräldrar som har barn i förskoleåldern med fetma. Versionen har endast använts i forskningssammanhang och är ännu inte tillgänglig för bruk i arbetsterapeutisk verksamhet. Vidare information läggs ut så snart som det finns något nytt att meddela. 

Redo™-metoden, version för preventiv arbete  

Denna version är under utarbetande. Vidare information läggs ut så snart som det finns något nytt att meddela.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2015-10-02

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.