Hoppa till innehåll

16 specialister föreläser på Arbetsterapiforum

Specialistföreläsningar på Arbetsterapiforum är spikade.

Nu har vi fått klart med alla specialistföreläsningarna på Arbetsterapiforum. Föreläsningarrna kommer att genomföras som tre parallella sessioner i Arbetsterapiforums program under torsdagen den 16 april. 

Specialistföreläsningarna på torsdagen den 16 april 2015 i tre parallella sessioner (tider och salar presenteras lite längre fram under våren 2015):

 • En delaktig patient är grunden till en framgångsrik rehabilitering – implementering av en ny behandlingsmetod på klinik. Susanne Ahlm.  
 • Arbetsterapeut i neurorehabteam – en självklarhet? Katja Appelin.
 • Aktivitetsfokus i akutsjukvård, behövs det? Hur gör man? Yvonne Axelsson.  
 • Jag kränker patienterna varje dag, eller? Ingrid Berggren.
 • Klientcentrering inom handrehabilitering "inte bara i tal men även i handling". Feri Goudarzi.
 • Sömnbesvär - en angelägenhet för arbetsterapeuten. Inger Jonasson.V
 • Vardagens konsekvens med demens – arbetsterapeutens självklara roll. Ulla Haraldsson. 
 • En liten förbättring kan göra underverk. Märta Kjellvi.
 • Hur kan vi inom akutvården möta dagens och framtidens patient? Karin Lundström.  
 • Insikt ger utsikt – specialistarbetsterapeut på en akut strokeenhet. Lena Nilsson.
 • Att hitta balans i aktivitet! Arbetsterapi som en del i ett särskilt expertstöd för personer med högfungerande autism. Jeanette Nilsson.  
 • Med vardagens aktiviter i balans – aktivitetsbalans vid långvarig somatisk sjukdom/skada. Birgitta Rosberg.
 • Smärtrehabilitering – Aktivitet mot framtiden. Marita Rydå.
 • Med fokus på Aktivitet i Handkirurgisk Rehabilitering. Kerstin Stihl. 
 • Att möjliggöra aktivitet och delaktighet i och med mobilitet i samhället efter förvärvad hjärnskada. Elisabet Toorell. 
 • När styrkan inte sitter i musklerna! Johanna Weichbrodt. 

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2015-01-20

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.